• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Tư, 27/12/2023, 10:02 GMT+7

Thông báo hàng hải số 1172/TBHH-CVHHQN ngày 27/12/2023 về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải