• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động hàng hải

Thứ Năm, 06/06/2024, 16:37 GMT+7

Thông báo hàng hải số 531/TBHH-CVHHQN  ngày 06/6/2024 về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải