• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải khu vực đảo Thượng Mai - Hạ Mai

Thứ Tư, 07/07/2021, 14:15 GMT+7