• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải khu vực đảo Thượng Mai - Hạ Mai

Thứ Sáu, 11/06/2021, 14:18 GMT+7